Er elektronikken din beskyttet?

Sensommeren og høsten er høysesong for lynnedslag og overspenninger

Av Micro Matic

Siri Vikenes

Micro Matic

18. august 2020
Av Micro Matic

Siri Vikenes

Micro Matic

18. august 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200819081751764.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200819081751764.jpg?maxwidth=2000
115
0

I Norge er det i gjennomsnitt minst 100 000 lynnedslag årlig. Som et eksempel var det nesten 19 000 lynnedslag i Sør-Norge, et enkelt døgn i august 2020. Lyn skaper overspenninger som kan forårsake brann og ødeleggelse av kostbart elektrisk utstyr. 

Norske forsikringsselskaper utbetaler årlig opptil 200 millioner kroner i erstatning for skader forårsaket av overspenning. Mange av skadene på produkter som inneholder elektronikk kunne vært unngått dersom boligen også hadde installert finvern.

Forskjellige klasser av overspenningsvern

For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Det finnes tre klasser av overspenningsvern: grovvern (type1), mellomvern (type2) og finvern (type3).

Mellomvern brukes i private boliger og beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikkontakter, brytere osv. Finvern beskytter mot restspenninger som ofte er høyere enn elektronikken i en bolig tåler, for eksempel TV og PC. Grovvern brukes, i tillegg til de andre vernene, i spesielt utsatte anlegg. 

Overspenninger vil ikke nødvendigvis gi synlige skader når de oppstår, men med tiden vil det kunne føre til svekkelser i anlegget og økt brannrisiko. Der man ønsker å beskytte elektronikk mot brann og ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene.

Finvern er ikke et krav, og mange får derfor kun installert mellomvern

Finvern finnes i mange versjoner, blant annet i pluggbare modeller som du enkelt plasserer i en stikkontakt der elektronikken ønskes beskyttet. Dette er en rimelig og enkel løsning uten behov for elektriker (obs! finvern skal ikke benyttes med mindre du har et mellomvern installert).Har du overspenningsvern i din bolig?

I NEK 400 har det siden 2010 vært et krav om å ha montert mellomvern i sikringsskap i private boliger. Fordi kravet ikke har tilbakevirkende kraft, er det mange el-anlegg fra før 2010 som står uten overspenningsvern. 

Du finner mellomvernet i sikringsskapet. Det finnes flere leverandører av mellomvern, og de kan derfor se ulike ut. Likevel har de fleste et farget vindu. Vinduets farge forteller om vernet er intakt. Grønn farge symboliserer et fungerende vern, mens rød farge betyr at vernet har beskyttet el-anlegget mot overspenninger og må byttes. Om vernet er rødt er du uten beskyttelse.

Når kontrollerte du overspenningsvernet sist?

Mellomvern svekkes hver gang det blir utsatt for overspenninger. Uten jevnlig kontroll av overspenningsvernet risikerer man å ha et vern som ikke fungerer – en falsk trygghet. Det er anbefalt å sjekke vernet om du mistenker at det har vært utsatt for overspenning.

Gjør det til en vane å sjekke overspenningsvernet, spesielt etter lyn og torden!

Kontakt elektriker om vernet ditt er slått ut, om du mangler mellomvern eller finvern for å beskytte elektronikk i din bolig. Elektrikeren skifter overspenningsvern og sjekker tilstanden i anlegget. 


Les her om materielle skader etter lynnedslag i bolig


3935
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180705080540789.png #FFFFFF
Les også