SWITCH SECTION

Mer tid til hyttekos

Se hvor mange dager vi tilbringer på hytta sammenlignet med før.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Boligkanalen

29. mars 2019
Foto: Tatiana Dyuvbanova / Shutterstock.com
Foto: Tatiana Dyuvbanova / Shutterstock.com
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329151712218.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190329151712218.jpg?maxwidth=2000
0

I fjor tilbragte hytteeiere, eller de som disponerer hytte, 55 dager på hytta, opp fra 43 dager på hytta i 2015. Det viser en spesialrapport fra Prognosesenterets rapport Fritidsbygg Vår 2016.


Bar chart with 4 bars.
Antall dager hytteeiere, eller de som disponerer hytter, tilbringer på hytta hvert år.
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 2014.97 to 2018.03.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 30 to 56.25.
Chart graphic.
Kilde: Prognosesenteret, Fritidsbygg Vår 2019, spesialrapport
End of interactive chart

Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye gir her syv grunner til at det tilbringes mer tid på hytta enn før.

842
b-0TrueFalse
  • Mindre leiligheter i byen kombineres gjerne med større hytter på landet. Det sosiale livet med venner og familie skjer i økende grad på hytta. 
  • Standarden på hyttene er blitt bedre enn før. Det bidrar til at skillet mellom bolig og hytte er blitt mer flytende.
  • Bredbånd eller raskere mobilt internett gjør at flere kan jobbe fra hytta.
  • Med flere hytter i hyttefelt er tilgjengeligheten til hytta blitt bedre. De fleste kan nå kjøre helt fram til hytta året rundt.
  • De moderne hyttene ligger i stor grad i hytteområder med en strategisk satsing mot å bli helårsdestinasjoner. Det gir attraktive fritidstilbud året rundt.
  • Før skrøt mange av hvor mye de jobbet. Nå skryter flere av at de skal trappe litt ned for å tilbringe mer tid med familien. I praksis betyr det mer tid på hytta.
  • Vi har fått bedre råd. Mer tid på hytta er blitt et av de luksusgodene vi unner oss.


1833
false
b-0TrueFalse
Tips til hytta
c-50TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF